SYNERGYC

Przeglądy kotłowni

Przeglądy kotłowni Trójmiasto są nie tylko obowiązkiem, ale też gwarancją bezpieczeństwa. Prawo budowlane wymaga od właścicieli instalacji grzewczych wykonywania regularnych przeglądów technicznych kotłów. Jest to związane z potrzebą zlecania kontroli oraz ich opłacania. Jednak zyskiem zawsze jest Twoje bezpieczeństwo i spokojny sen. 

Przeglądy kotłowni Trójmiasto – gdzie jest taki obowiązek?

Odpowiedni stan techniczny domu i związanych z nim instalacji znajduje się w artykule 62 Prawa budowlanego. Mówi on o obowiązku wykonywania przeglądu kotłowni w Trójmieście co najmniej raz na dwa lata. Dotyczy to kotłów o nominalnej wydajności ponad 100 kW. Natomiast kotły o nominalnej wydajności 20-100 kW powinny być kontrolowane co najmniej raz na cztery lata. Przegląd kotłowni w Trójmieście obejmuje kontrolę efektywności energetycznej oraz sprawności technicznej urządzeń. Warto tutaj również wspomnieć o tym, że o tym obowiązku musi Ci przypomnieć instalator. To właśnie taki przegląd kotłowni w Trójmieście pozwoli Ci ochronić się przed stratami paliwa, zaawansowanymi awariami. Wszystko to wiąże się jeszcze z większymi wydatkami.

Na co powinieneś zwrócić uwagę przy przeglądzie kotłowni w Trójmieście?

Osoba, która przeprowadza przegląd techniczny powinna sprawdzić szczelność systemu, kondycję zabezpieczeń, regulatorów, instalacji elektrycznej, ciśnienie wstępne w naczyniu wzbiorczym i szczelność instalacji, która jest odpowiedzialna za odprowadzanie spalin. Jego obowiązkiem jest również przeprowadzenie analizy gazów spalinowych. Jeżeli chcesz mieć bezpieczny i sprawnie funkcjonujący kocioł grzewczy, to ktoś od czasu do czasu powinien przeprowadzić jeszcze dodatkową kontrolę. Polega ona na tym, że warto sprawdzić, czy nie doszło do wycieków i do nieszczelności. Jeżeli masz odpowiednią wiedzę, to możesz zrobić to samodzielnie. Jednak najpewniejszym sposobem będzie wezwanie osób odpowiedzialnych za techniczny przegląd kotłowni w Trójmieście. Jedną z takich firm jest Synergyc. Zajmuje się ona obsługą i serwisowaniem urządzeń grzewczych. 

Jak wygląda przegląd kotłowni gazowej w Trójmieście?

Natomiast przegląd gazowej kotłowni w Trójmieście obejmuje: wyczyszczenie wszystkich elementów, czyli palników, wymienników ciepła, filtrów, elektrody jonizacyjnej oraz zapłonowej. Następnie, biorąc pod uwagę przeprowadzone obserwacje, należy ocenić zdolność instalacji grzewczej do dalszego użytkowania. Trzeba sprawdzić przy okazji również sprawność czujnika ciągu kominowego. To bardzo ważny czujnik. Gdy nie działa prawidłowo, to może dojść nawet do śmierci domowników. 

Musimy tutaj wspomnieć też o przeglądzie palnika olejowego. Należy to zrobić ze szczególną starannością. Specjalista powinien rozpocząć swoją pracę od dokładnego oczyszczenia wszystkich elementów z nagromadzonych na nich osadach. Dalszym etapem jest wymienienie dyszy, wkładu filtra olejowego, wykonanie analizy spalin oraz próby sadzy.

Przeglądy kotłowni Trójmiasto – dłuższa gwarancja i żywotność urządzenia

Producenci kotłów i podgrzewaczy wody zazwyczaj przedłużają okres gwarancji urządzeń do pięciu lat. Jednak, żeby to było możliwe, to najpierw musisz spełnić pewien warunek. Mamy tutaj na myśli to, że niektóre firmy wymagają przeprowadzania przeglądów kotłów w Trójmieście raz na rok. Oczywiście musi to być dobrze udokumentowane. Dlatego przyda Ci się protokół przeglądu kotłowni w Trójmieście. Musimy tutaj również wspomnieć o tym, że część firm oferujących przeglądy techniczne kotłów daje Ci również możliwość podpisania umowy. Dzięki niej, będziesz miał zapewnioną opiekę nad urządzeniem, nawet, gdy już skończy się okres gwarancyjny. Nie bez znaczenia jest tutaj również fakt, że jeżeli wystąpi awaria Twojego kotła i nie masz udokumentowanych przeglądów kotła w Trójmieście, to producent może Ci odmówić świadczenia gwarancyjnego. Na szczęście nie zawsze. Najczęściej występuje to w sytuacji, gdy niesprawny kocioł spowodował szkody. Wtedy możesz mieć również problemy z ubezpieczycielem, gdy Twój dom był ubezpieczony. Właśnie dlatego, jak sam możesz szybko zaobserwować okresowe przeglądy kotłowni w Trójmieście dają Ci o wiele więcej korzyści, niż tylko bezpieczeństwo. Chociaż jednocześnie musimy przyznać, że to ono jest najważniejsze. Zawsze. 

Regularnie realizowane przeglądy kotłów, wymiana zużytych lub niesprawnych części, sprawią, że urządzenie będzie miało o wiele dłuższą żywotność. Musimy tutaj również wspomnieć o tym, że przeglądy kotłowni w Trójmieście zabezpieczają Cię przed niebezpieczeństwami mogącymi wyniknąć z nieprawidłowej eksploatacji kotła. 

Przeglądy okresowe kotłowni Trójmiasto – co obejmują?

Firma Synergyc na co dzień zajmuje się bieżącą obsługą serwisową węzłów cieplnych i kotłowni w Gdańsku i Trójmieście. Wykonywane przez nią przeglądy okresowe kotłowni są zgodne z wymaganiami producentów. Polegają one na regularnej kontroli parametrów pracy. Dodatkowo można zamówić dokładną konserwację poszczególnych urządzeń. Warto skorzystać z ich usług. 

Inne posty