SYNERGYC

Pro HVAC Specialist Performing Heating System Maintenance and Safety Check
Apartments Heating Distribution Valves Check
Industry boiler gas burner
synergyc

Obsługujemy i serwisujemy

Dokonujemy czynności związanych z bieżącą obsługą serwisową węzłów cieplnych i kotłowni w Gdańsku i Trójmieście. 

Zapewniamy przeglądy okresowe zgodne z wymogami producentów, polegającą na cyklicznej kontroli parametrów pracy i konserwacji poszczególnych urządzeń.

Usługa zapewnia utrzymanie komfortu cieplnego, pozwala uchronić przed kosztownymi naprawami, a dodatkowo poprzez regulację i dostosowywanie parametrów węzła znacząco przyczynia się do oszczędności związanych z ogrzewaniem dbając tym samym o portfel użytkownika.

Przeglądy okresowe węzła czy kotłowni, w zależności od podpisanej umowy polegają głównie na:

  • kontroli pracy układów stabilizacji ciśnienia zładu c.o.
  • kontroli parametrów pracy węzła, czy kotłowni
  • kontroli nastaw sterowników węzła cieplnego i kotłowni
  • kontroli urządzeń pomiarowych
  • czyszczenie filtrów w obiegu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w węźle cieplnym
  • odpowietrzenie instalacji węzła cieplnego ( konieczna aparatura umożliwiająca wykonanie usługi)
  • kontroli i typowaniu urządzeń uszkodzonych do wymiany lub remontu
  • kontroli stanu technicznego wymienników czy kotłów oraz pozostałych urządzeń węzła cieplnego i kotłowni
  • inne, dodatkowe usługi( konserwacja instalacji, usuwanie drobnych przecieków instalacji c.o. i c.w.u. płukanie chemiczne wymienników, uzupełnienie zładów po usunięciu przecieków i inne)

Wykonanie strony: rwdweb.pl